Migrasi dan ketaksamaan: Pembukaan untuk mukadimah baharu

MIDEQ bersama PostiveNegatives melancarkan “The Story of Migration”, sebuah animasi yang mengisahkan kerumitan rangkaian antara migrasi dan ketaksamaan di peringkat antarabangsa. Animasi tersebut telah diterjemahkan ke dalam lima bahasa yang berbeza.

Animasi tersebut diilustrasi oleh Karrie Fransman, skrip penghasilan adalah ekoran daripada 11 buah negara rakan taulan MIDEQ daripada rantau Selatan (Global South) dan cetusan buah fikiran daripada cabaran migrasi kini yang menguasai media massa. Sorotan seperti berikut:

  1. Hakikat bahawa hampir sebahagian besar migrasi antarabangsa merupakan migrasi antara negara-negara rantau Selatan, sebahagian rantau mencapai 70%
  2. Kerumitan sebab migrasi berlaku termasuk kemiskinan, konflik dan kebahagiaan
  3. Ketaksamaan semakin meningkat dan semakin ketara akibat wabak COVID-19
  4. Bahagian ketaksamaan meliputi gender dan umur yang mempengaruhi keputusan migrasi
  5. Ketaksamaan meliputi keupyaaan untuk melakukan migrasi secara selamat antara negara-negara di rantau Selatan
  6. Sumbangan dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dibangunkan oleh migran
  7. Implikasi migrasi ke atas golongan yang ditinggalkan (‘left behind’)

Animasi ini melibatkan MIDEQ penghasilan daripada pelbagai lapisan masyarakat dan menyoroti kepentingan memahami migrasi antarabangsa daripada perspektif penyelidik di rantau Selatan. Ini mencerminkan kepentingan projek penyelidikan antarabangsa seperti MIDEQ yang menjana pengetahuan baharu mengenai perkara migrasi, mencabar dominasi naratif politik dan media serta menyumbang kepada usaha untuk menganjak kehidupan mereka di rantau Selatan. Ketaksamaan juga merupakan demensi penjudulan yang penting.

Animasi tersebut dapat ditonton di YouTube dengan terjemahan Bahasa Inggeris, Portugis, Tamil, Bahasa Melayu, Mandarin dan Hadiyissa. Animasi tersebut juga akan diterjemahkan dalam beberapa bahasa tambahan dalam bulan akan datang.

Ulasan mengenai animasi menurut Profesor Heaven Crawley, Pengerusi Migrasi Antarabangsa dan Pengarah MIDEQ:

"Sekian lama, rantau Utara (Global North) mendominasi pandangan dan kepentingan ke atas penjudulan migrasi. Penjudulan ini telah memfokuskan kepada isu keselamatan dan kawalan sempadan juga menjadi fokus penjudulan yang kerap mengabaikan kerumitan faktor-faktor yang mengalakkan orang untuk berhijrah ke rantau yang berlainan. Migrasi adalah sebahagian daripada sejarah kita dan kepastian akan merupakan sebahagian daripada masa depan kita. Migrasi yang berkemampuan berfungsi untuk setiap individu, maka kita perlu memahami secara mendalam dan menangani ketaksamaan struktur - kemiskinan, ketaksamaan gender, rasisme - yang mendorong migrasi dan membatasi potensi sumbangannya kepada pembangunan."

Menurut Dr Benjamin Worku-Dix, Pengasas dan Pengarah, PositiveNegatives:

"Kolabratif kami PositiveNegatives bersama dengan 17 rakan tualan di 11 negara dalam penghasilan animasi “The Story of Migration” ketika cabaran wabak COVID-19 membawa kita kebergantungan kepada teknologi baru bagi menjayakan kolaborasi dan bertugas secara berdikari serta fizikal. Kami ingin menghasilkan animasi yang mampu memenuhi penonton antarabangsa yang pelbagai daripada pelajar sehingga penggubal dasar kanan mengenai kerumitan migrasi dan ketaksamaan. Kami berpendapat animasi telah mampu mencapai sedemikian."

Menurut Dr Seng-Guan Yeoh, Ketua Penyelidik MIDEQ Nepal-Malaysia koridor:

"Dengan animasi pendek ini kita penstrukturan semula persepsi dan pemahaman mengenai moblliti manusia di dunia hari ini apabila merungkai rangkaian-rangkaian yang rumit daripada bidang sejarah, sosio-ekonomi dan geo-politik."

Menurut Dr Jailson de Souza e Silva, Ketua Penyelidik MIDEQ Haiti-Brazil koridor:

"Sejarah membukitkan naratif mengenai migrasi dibina oleh negara-negara di rantau Utara. Mereka hanya berpandangan migrasi dan orang yang berhijrah atas konsep kedesakkan, kekurangan, ketidakhadiran dan pemintaan. MIDEQ meneroka untuk membina naratif yang berbeza, yang berdasarkan ke atas para migran kebarangkalian, kebolehan, potensi dan kemampuan inovasi mereka. Migran adalah subjek sejarah kepada mereka sendiri dengan membina tempoh masa dan ruang baharu."

Movement.JPG
Photo by PositiveNegative
Corridors.JPG
Photo by PositiveNegative

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Portugis

Tamil

Mandarin

French

Hadiyissa